Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Minder CO2? Plant een boom!
Natuurlijk is het belangrijk om de uitstoot van CO2 te verminderen.  Maar dat gaat te lang duren en misschien niet effectief genoeg om de totale ontregeling van klimaat te voorkomen. Hoe kunnen we meer en sneller resultaten boeken? Een m.i. te weinig belichte manier is het aanplanten van nieuwe bomen. Bosbouw dus. Want bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). De zuurstof geven ze af aan de lucht.

Bomen slaan vooral extra CO2 op als ze groeien. De CO2 wordt dan vastgelegd in de toenemende biomassa van de boom. Zodra ze volgroeid zijn, slaan bomen geen extra CO2 meer op (ze zetten nog wel CO2 uit de lucht om in onder andere zuurstof). De CO2 die ze in de groeifase hebben opgeslagen, blijft wel in de boom. Als het hout verbrandt of wegrot, komt de CO2 weer vrij. Opslag van CO2 in een boom is dus tijdelijk. Maar bossen zijn dat niet: oude bomen worden vervangen door nieuwe. Dus meer bos is goed. (Daarom is het kappen van tropisch oerwoud zo funest voor het klimaat.)  

Dus meer groen helpt: plant een boom. Ik heb er nu 3 in de achtertuin, en een kleintje in de voortuin. Het geeft ook lekker schaduw in de (steeds hetere) zomers!


Reacties

  1. De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is om wereldwijd minstens een biljoen bomen te planten, schrijven Zwitserse wetenschappers in het vakblad Science. In theorie wordt daarmee de CO2-uitstoot die sinds het begin van de negentiende eeuw is veroorzaakt door de mens voor twee derde gecompenseerd. Zie https://www.sciencemag.org/news/2019/07/adding-1-billion-hectares-forest-could-help-check-global-warming

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten