Overbevolking

​Nederland is overbevolkt

In 1979 meldde Koningin Juliana in de Troonrede: ‘Nederland is vol, ten dele overvol’. Nederland telde toen net 14 miljoenen inwoners.  Intussen zijn wij de zeventien en een half miljoen voorbij.

Met de leuze “Vol=vol” heeft extreem rechts er destijds een xenofobe draai aan gegeven. En sindsdien is praten over overbevolking een taboe. Het is de olifant in de kamer bij hedendaagse discussies over stikstof, landbouw, woningmarkt en klimaat. 
In 1976 waren er rellen over het woningtekort. Er is sindsdien natuurlijk heel wat bijgebouwd, maar niet genoeg. Het tekort op de woningmarkt blijft - door steeds weer die groeiende bevolking (en overigens ook wel de afnemende omvang van de huishoudens). Het CBS verwacht intussen dat de bevolking van ons land blijft doorgroeien de komende decennia: een groei door voortdurende immigratie.

De wereld raakt overvol

Toen ik werd geboren, telde de wereldbevolking 3 miljard mensen. We zitten nu op ruim 7 miljard. Onderstaande plaatjes laten zien waar tegenwoordig het geboortecijfer respectievelijk de bevolkingsgroei het hoogste is (hoe donkerder, hoe hoger). Bron: IndexMundi.  

geboortecijferbevolkingsgroei

Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en Centraal/Zuid-Azië zijn de groeigebieden. Wat gebeurt er met die groeiende bevolking? Nou, als je kijkt naar de netto migratie per land dan zie je dat mensen uit de landen met een hoog groeicijfer vertrekken naar landen met een laag groeicijfer. 

netto migratie

Toevallig zijn dat de Westerse landen met een hoog Bruto Nationaal Product. Ofwel: mensen uit de arme groeigebieden zoeken hun heil in de rijke landen met een laag geboortecijfer. Maar zoals je uit de inleiding kunt afleiden, betekent dat wel dat rijke landen zoals Nederland stelselmatig steeds voller worden. 

Reacties