Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Overbevolking

​Nederland is overbevolkt

In 1979 meldde Koningin Juliana in de Troonrede: ‘Nederland is vol, ten dele overvol’. Nederland telde toen net 14 miljoenen inwoners.  Intussen zijn wij de zeventien en een half miljoen voorbij.

Met de leuze “Vol=vol” heeft extreem rechts er destijds een xenofobe draai aan gegeven. En sindsdien is praten over overbevolking een taboe. Het is de olifant in de kamer bij hedendaagse discussies over stikstof, landbouw, woningmarkt en klimaat. 
In 1976 waren er rellen over het woningtekort. Er is sindsdien natuurlijk heel wat bijgebouwd, maar niet genoeg. Het tekort op de woningmarkt blijft - door steeds weer die groeiende bevolking (en overigens ook wel de afnemende omvang van de huishoudens). Het CBS verwacht intussen dat de bevolking van ons land blijft doorgroeien de komende decennia: een groei door voortdurende immigratie.

De wereld raakt overvol

Toen ik werd geboren, telde de wereldbevolking 3 miljard mensen. We zitten nu op ruim 7 miljard. Onderstaande plaatjes laten zien waar tegenwoordig het geboortecijfer respectievelijk de bevolkingsgroei het hoogste is (hoe donkerder, hoe hoger). Bron: IndexMundi.  

geboortecijferbevolkingsgroei

Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en Centraal/Zuid-Azië zijn de groeigebieden. Wat gebeurt er met die groeiende bevolking? Nou, als je kijkt naar de netto migratie per land dan zie je dat mensen uit de landen met een hoog groeicijfer vertrekken naar landen met een laag groeicijfer. 

netto migratie

Toevallig zijn dat de Westerse landen met een hoog Bruto Nationaal Product. Ofwel: mensen uit de arme groeigebieden zoeken hun heil in de rijke landen met een laag geboortecijfer. Maar zoals je uit de inleiding kunt afleiden, betekent dat wel dat rijke landen zoals Nederland stelselmatig steeds voller worden. 

Reacties