Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Tegenspraak redt levens


Er is recentelijk meer aandacht gekomen voor tegenspraak binnen de overheid. De geschiedenis keent talloze voorbeelden van grote rampen die zich voltrekken als er geen ruimte is voor tegenspraak. Niet luisteren naar je ondergeschikten of collega's kan dramatisch uitpakken. De vliegramp op Tenerife in 1977 en de ramp met de Space Shuttles Challenger (1983) en Columbia (2003), laten zien hoe belangrijk het is om tegenspraak te accepteren en te luisteren naar waarschuwingen. In beide gevallen speelde de cultuur binnen de organisaties een rol in het negeren van problemen en het onderschatten van risico's. Het is belangrijk om te leren van deze rampen en ervoor te zorgen dat de juiste lessen worden getrokken om toekomstige ongelukken te voorkomen.

Het belang van openheid en tegenspraak, juist ook van ondergeschikten of "gewone" medewerkers is ook binnen andere organisaties dan de lucht- en ruimtevaart van groot belang. Zo was een van de Pruisische militaire tradities dat je onverbloemd je mening gaf, ook tegen je superieuren en dat die daar nooit aanstoot aan namen, ook al was het botte kritiek. (Bron: Translation of taped conversation with general Hermann Balck, 13 april 1979).   


Reacties