Tegenspraak redt levens


Er is recentelijk meer aandacht gekomen voor tegenspraak binnen de overheid. De geschiedenis keent talloze voorbeelden van grote rampen die zich voltrekken als er geen ruimte is voor tegenspraak. Niet luisteren naar je ondergeschikten of collega's kan dramatisch uitpakken. De vliegramp op Tenerife in 1977 en de ramp met de Space Shuttles Challenger (1983) en Columbia (2003), laten zien hoe belangrijk het is om tegenspraak te accepteren en te luisteren naar waarschuwingen. In beide gevallen speelde de cultuur binnen de organisaties een rol in het negeren van problemen en het onderschatten van risico's. Het is belangrijk om te leren van deze rampen en ervoor te zorgen dat de juiste lessen worden getrokken om toekomstige ongelukken te voorkomen.

Het belang van openheid en tegenspraak, juist ook van ondergeschikten of "gewone" medewerkers is ook binnen andere organisaties dan de lucht- en ruimtevaart van groot belang. Zo was een van de Pruisische militaire tradities dat je onverbloemd je mening gaf, ook tegen je superieuren en dat die daar nooit aanstoot aan namen, ook al was het botte kritiek. (Bron: Translation of taped conversation with general Hermann Balck, 13 april 1979).   


Reacties