Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Luisteren


Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat het tijd is om na te denken over wat we willen bereiken in het komende jaar. Een ding dat duidelijk is, is dat we voor veel uitdagingen staan op het gebied van klimaat, biodiversiteit, energie, vrede en globalisering. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het van belang dat we samenwerken en verbinding zoeken.
Dit in plaats van polarisatie en versplintering; daardoor worden we als samenleving juist machteloos. 


Zowel maatschappelijk als (geo)politiek is het belangrijk om te blijven zoeken naar gemeenschappelijke belangen en manieren om samen te werken aan oplossingen. Dit betekent niet dat we onze overtuigingen of standpunten hoeven op te geven, maar wel dat we open en bereid moeten zijn om naar anderen te luisteren en te zoeken naar manieren om samen te werken. En laten we bedenken dat we niet eeuwig vijanden kunnen blijven. Ook met de Taliban en de Russen zullen we ooit weer in vrede moeten leven. 


Verbinding zoeken kan soms moeilijk zijn, vooral als we het gevoel hebben dat onze waarden of standpunten in gevaar worden gebracht. Maar als we ons richten op wat we gemeenschappelijk hebben in plaats van wat ons scheidt, kunnen we een effectieve samenleving vormen om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. 


Naar elkaar luisteren is dan essentieel. Luisteren betekent ook niet blokkeren en niet cancellen. Maar ook openstaan voor de ongemakkelijke denkbeelden. Door te oordelen en veroordelen staan we minder open om echt te luisteren naar de ander.  Ik erken dat ik vaak ook te snel veroordeel. En dus geen ruimte laat voor een dialoog. Echt luisteren wordt dus mijn uitdaging voor 2023.

Reacties