Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Luisteren


Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat het tijd is om na te denken over wat we willen bereiken in het komende jaar. Een ding dat duidelijk is, is dat we voor veel uitdagingen staan op het gebied van klimaat, biodiversiteit, energie, vrede en globalisering. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het van belang dat we samenwerken en verbinding zoeken.
Dit in plaats van polarisatie en versplintering; daardoor worden we als samenleving juist machteloos. 


Zowel maatschappelijk als (geo)politiek is het belangrijk om te blijven zoeken naar gemeenschappelijke belangen en manieren om samen te werken aan oplossingen. Dit betekent niet dat we onze overtuigingen of standpunten hoeven op te geven, maar wel dat we open en bereid moeten zijn om naar anderen te luisteren en te zoeken naar manieren om samen te werken. En laten we bedenken dat we niet eeuwig vijanden kunnen blijven. Ook met de Taliban en de Russen zullen we ooit weer in vrede moeten leven. 


Verbinding zoeken kan soms moeilijk zijn, vooral als we het gevoel hebben dat onze waarden of standpunten in gevaar worden gebracht. Maar als we ons richten op wat we gemeenschappelijk hebben in plaats van wat ons scheidt, kunnen we een effectieve samenleving vormen om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. 


Naar elkaar luisteren is dan essentieel. Luisteren betekent ook niet blokkeren en niet cancellen. Maar ook openstaan voor de ongemakkelijke denkbeelden. Door te oordelen en veroordelen staan we minder open om echt te luisteren naar de ander.  Ik erken dat ik vaak ook te snel veroordeel. En dus geen ruimte laat voor een dialoog. Echt luisteren wordt dus mijn uitdaging voor 2023.

Reacties