Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Politieke campagnes zijn nutteloos


In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 is het vast weer raak. Ballonnen, posters, vlaggen en flyers sieren de weken ervoor het straatbeeld. De politieke partijen doen er alles aan om de aandacht van de kiezer te trekken. Maar zijn deze campagnes wel effectief?

Uit verschillende onderzoeken zowel in Nederland als in andere landen blijkt dat de meeste kiezers hun keuze voor een partij al hebben gemaakt voordat de campagne begint. Ze zijn al bekend met de standpunten van de partijen en hebben een voorkeur. De kosbare campagnes met reclamespotes, ballonen, flyers en posters hebben dan nauwelijks enige invloed op hun stemgedrag.

Dit wordt heel concreet onderstreept door het voorbeeld van Pieter Omtzigt. Hij weet in de recente peilingen zonder een cent uit te geven een enorme steun onder het electoraat te verwerven. Ook, bijvoorbeeld, Pim Fortuijn wist in 2002 enorme steun onder de kiezers te verwerven zonder een traditionele campagne te voeren. Hij maakte gebruik van sociale media en andere onconventionele middelen om zijn boodschap te verspreiden. Deze voorbeelden laten concreet zien dat politieke campagnes niet nodig zijn om kiezers te overtuigen. Het gaat er vooral om dat een partij een duidelijke boodschap heeft die resoneert bij de kiezers.

Beperk dus de campagnekosten. beter is het te focussen op een duidelijk profiel dat past bij je inhoudelijke politieke overtuiging en de manier waarop je politiek wil bedrijven. De "free publicity" en sociale media doen de rest.

Reacties