Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Triodos Certificaathouders: Beleggen met een Bitter Smaakje


Triodos Bank, ooit de bakermat van duurzaam bankieren, veroorzaakt een onmenselijke tragedie voor haar eigen certificaathouders. De idealistische beleggers, die hun vertrouwen stelden in de missie van de bank, zien hún certificaten in waarde kelderen en worden geconfronteerd met onverkoopbare certificaten en geen oplossingen voor de door de bank zelf veroorzaakte crisis. 

De nachtmerrie begon in maart 2020 toen Triodos, met de COVID-19 crisis als excuus, de handel in certificaten stopzette. Beleggers werden gevangen: hun certificaten waren onverkoopbaar, terwijl Triodos de koers kunstmatig hoog hield. Dit creëerde een fictieve realiteit waarin de ware waarde verborgen bleef. In oktober 2020 heropende Triodos de handel. De koers daalde dramatisch, met verliezen tot wel 80%. De beoogde pensioenen vervlogen in rook  

Triodos' houding in deze crisis tart elke vorm van menselijkheid. De bank, die zich profileert als ethisch en transparant, toont een ijzingwekkend gebrek aan empathie voor de beleggers die haar idealen gesteund hebben. Geen duidelijke communicatie, geen verantwoordelijkheid nemen, enkel holle frasen. De beloften van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid blijken hol te klinken.  Triodos moet haar verantwoordelijkheid nemen: concrete oplossingen en erkenning van de geleden schade zijn het absolute minimum.

Twee stichtingen die namens gedupeerde beleggers een claim indienen tegen Triodos, gaan intussen samen verder. Ze streven beiden naar hetzelfde doel: uitbetaling van een schadevergoeding door de duurzame bank wegens de enorme waardedaling van zijn certificaten. Stichting Triodos Tragedie houdt de bank aansprakelijk voor de waardedaling van 64,3% sinds de coronacrisis in 2020. Stichting Red Triodos wilde met adviseur Pieter Lakeman ook een rechtszaak beginnen tegen voormalige Triodos-bestuurders.  Zie hier meer info: https://www.triodostragedie.nl/  Tot 15 juni kunnen gedupeerde certificaathouders zich bij deze organisatie registreren.


Tot 15 juni kunnen gedupeerde certificaathouders zich bij ons registreren. 
 Tot 15 juni kunnen gedupeerde certificaathouders zich bij ons registreren. 

 
Reacties