Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Belofte moet je opschrijven


Belofte maakt schuld, vooral als je het opschrijft. Dat heb ik al wel eens geschreven. En daarom schijf ik dat nu op. 


Vandaag nam ik afscheid van een fijne collega, die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na 37 jaar trouwe dienst verlaat. Hij blijft nog wel doorwerken aan de Universiteit van Amsterdam, maar het ministerie zwaaide hem vandaag dus uit.
Tijdens zijn afscheid heb ik hem beloofd om hem te helpen met zijn (eventuele) toekomstige online activiteiten. Ik verwacht nl. dat hij als wetenschapper, ZZP-er, als verkenner van governance i.b.d. of anderszins wel behoefte zal hebben aan een of andere digitale support. En daar kan ik hem best wel bij helpen.

Wat hij met mijn aanbod gaat doen, weet ik niet. Ik merk het wel; mijn aanbod is in elk geval 12 maanden geldig.
Dat ik het waarschijnlijk leuk vind om te doen, doet natuurlijk niet ter zake. :-)

Reacties