Stop met nieuw beleid

De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties hebben geleerd dat opeenvolgende bewindspersonen hun inhoudelijke beleidsambities lieten prevaleren boven scherp toezicht – met alle gevolgen van dien.
Deze fixatie van politici op nieuw beleid is natuurlijk begrijpelijk. Het is de onvermijdelijkheid van de politieke wetmatigheid: de reactie op problemen, berichten in de media daarover en de roep om maatregelen. Proberen om dat te doorbreken, lijkt een onmogelijke opgave.

Maar ambtelijke topmanagers dienen daar tegenkracht aan te bieden. Want de fixatie van politici op problemen en nieuw beleid, leidt de aandacht af van de uitvoering. En dat zorgt – als we niet uitkijken – dan weer voor nieuwe problemen.

De ellende is dat managers dit helemaal niet leren. Theorieën over leiderschap gaan vooral over hoe leiders grote veranderingen tot stand brengen. In de publieke sector gaat dat meestal over vernieuwingen, fusies en andere reorganisaties. De leiding van een overheidsorganisatie is over het algemeen vooral geïnteresseerd in de veranderingen. Pak een begroting van een willekeurige gemeente of ministerie, dan zie je de meeste aandacht voor nieuwe zaken en veranderingen, terwijl de begroting in cijfers vaak voor 95% bestaat uit uitgaven en inkomsten van uitvoering van bestaand, voortgezet beleid.
Nieuw beleid is sexy. Uitvoering en doorgaan met zaken die goed gaan, krijgen weinig aandacht.
Dat geldt niet alleen voor politici, maar ook voor  de ambtelijke dienst. Zelfs topmanagers in het bedrijfsleven hebben last van die fixatie op nieuwe doelen. Neem nou oud Shell-topman Jeroen van der Veer. Hij wordt gepresenteerd als inspirator voor leiderschap. Hij zegt over zijn van-A-naar-B-doctrine:
“Ik heb altijd een sterk gevoel gehad voor punt B. Je moet altijd weten waar je naar toe wil. … Als je dat punt B niet goed voor ogen hebt, kun je ook niet goed besturen.”
Dat klinkt allemaal logisch. Maar vooral omdat het normaal is. Leiders zijn erop gefixeerd. Maar het is niet verstandig. Managers moeten weerstand bieden aan de verleidingen van nieuw beleid. Geef meer aandacht aan de uitvoering en de mensen die zorgen dat die goed loopt.

Reacties