Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Het hoogste leiderschap: slim en lui

Recente posts

Hoe herken je phishing?

Hoe kun je phishing e-mail herkennen? Meestal heeft het phishing e-mailtje diverse taal- of vormfouten die erop wijzen dat het niet legitiem is.
Kijk ook vooral naar de domeinnaam in het e-mailadres van de afzender. De domeinnaam is na @ en vóór de toplevel-extensie .nl .com .org enz.
Dus bijvoorbeeld:
klantenservice@ing.bank-services.nl
ABN-AMRO@security-services.nl
zijn niet te vertrouwen.
De informatie vóór @ is bij phishing bedoeld om vertrouwen te wekken, maar dat kan iedereen zijn.
Ik kan jou van de e-mailserver van dit weblog  bijvoorbeeld een e-mail sturen met als adres klantenservice@ABN-AMRO.maartenprinsen.nl.

De klikbare links in een e-mail moeten verwijzen naar het hoofddomein van de te vertrouwen afzender. Dus wel https://www.ing.nl/inloggen en niet bijvoorbeeld https://systeemadmin.com/4yowybckw5f2is3i.

Daarnaast heb je als het goed is nog nooit mail van dit mailadres gehad.

Een nepmail kun je aan de volgende kenmerken herkennen:
• Afzender 
Controleer het adres van de a…

Nieuw woord: Probabilistische planning

Onlangs kwam ik in het zogenoemde "Beheerskader Grote Projecten" een - voor mij - nieuw woord tegen: "probabilistisch". Vast een moeilijk woord voor iets eenvoudigs, dacht ik. En ja, dat bleek eigenlijk ook. Bij een probabilistische planning wordt aan alle stappen in een proces, project of programma een onzekerheid toegekend en worden mogelijke effecten van risico’s in de planning opgenomen. Het probabilisme is de leer van de waarschijnlijkheid. Volgens het probabilisme kan waarheid alleen door het voortschrijden van kennis steeds beter worden benaderd. Het mooie van een "probabilistische planning" is dat de datum van mijlpalen en het eindresultaat realistisch worden. Geen wensplanning, maar een planning waarin de risico's zijn verdisconteerd, en waarop beter kan worden gestuurd. En projecten of programma's die afhankelijk zijn van bepaalde (deel)resultaten kunnen meer rekenen op de plandata. Kortom: voortaan alleen nog maar
probabilistische plann…

Bedrijf of overheidsdienst?

Wat is het verschil tussen een overheidsdienst en een overheidsbedrijf? Lees hieronder een interessant gezichtspunt van scheidend directeur van de RET, Pedro Peters (pensioen): „Politiek toezicht op hoofdlijnen bij een publiek bedrijf vind ik goed. De gemeente is de aandeelhouder. Maar die moet zich niet bemoeien met kwartaalcijfers of prestaties. Daar hebben we een raad van commissarissen voor. Die controleren mij veel scherper op de bedrijfsvoering dan een wethouder ooit gedaan heeft. Ik heb het laatst uitgerekend, ik heb in mijn carrière met 22 wethouders gewerkt. Dan zat ik iedere week bij zo’n wethouder, die kijkt vaak naar kleine politieke actualiteiten en niet verder dan vier jaar. Daar kun je een bedrijf niet mee runnen.Bron: NRC

Wat is een "project"?

In het begin van mijn loopbaan had ik de functie van projectcoördinator. En omdat het om projecten ging, werd ik door mijn werkgever naar een intensieve training "projectmatig werken" (PMW) van Twijnstra Gudde gestuurd. Dat was zo'n dertig jaar geleden. Ik heb daar veel van geleerd; kennis die nog steeds van nut is.

En inmiddels bestaan er voor het leiden van projecten in Nederland redelijk doordachte kaders, methodieken en instrumenten. Er zijn boekenkasten over vol geschreven. Zie Twijnstra Gudde heeft de verschillende methodes vergeleken en heeft in onderstaand overzicht de verschillen in beeld gebracht.


Voordat je in de verschillende methodes en bijbehorende formats duikt, is het van - essentieel! - belang om je af te vragen of er wel sprake is van een project. Wat ik vaak, ja echt heel vaak, tegenkom is dat relatief overzichtelijke opgaven, die prima door de lijn kunnen worden aangepakt, worden opgezet als project en daarmee de organisatie onnodig veel capaciteit kost…

Proces, project of programma?

Je komt in het zakelijk verkeer nogal wat functiebenamingen tegen: projectcoördinator, projectleider, procesmanager, programmamanager. Maar deze begrippen worden te pas en te onpas en door elkaar heen gebruikt.

Functienamen

De rijksoverheid heeft sinds 2010 iets meer structuur aangebracht in functiebenamingen. Zie hiervoor het Functiegebouw Rijk (FGR). Het FGR kent de functiefamilie “project-/programmamanagement”. Deze wordt omschreven als: leiding geven aan een tijdelijk samenwerkingsverband van verschillende disciplines en verantwoordelijk voor de realisatie van project-/programma-opdrachten binnen vooraf aangegeven tijd, conform vooraf gestelde kwaliteitseisen en met gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen.
Deze omschrijving bevat een ruwe aanduiding en een mix van elementen van projecten en programma’s.
Binnen de functiefamilie “project-/programmamanagement” worden de volgende functiebenamingen gebruikt:
- voor projecten: projectleider, projectmanager en projectdirecteur
- voor…

Probleem? Opgelost!

Gevonden bij de oudejaarszolderopruiming: de universele probleemoplosser.